Извори загађења животне средине

34. ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА

34. ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА

35. MERE ZAŠTITE VAZDUHA OD ZAGAĐIVANJA

Zagađivanje voda Nevena

23. Нафта и деривати као извор загађења животне средине

24. Хлор, водоник и натријум-хидроксид као извор загађења животне средине

25. Сапуни и детерџенти – као извор загађења животне средине

26. Дрво, папир, целулоза као извор загађења животне средине

27. Чврсти отпадни материјал као извор загађења животне средине

28. Аеросоли као извор загађења животне средине

29. Радиоактивне супстанце као извор загађења

17. Топлота и бука као извор загађења животне средине

18. Кокс као извор загађења животне средине

19. Сумпорна и фосфорна киселина као извор загађења животне средине

16. Пољопривреда и прерада пољопривредних производа

12. Izvori zagađenja životne sredine

14. Rudnici

15. Металургија као извор загађења

20. Експлозиви као извор загађења животне средине

21. Минерална ђубрива као извор загађења животне срдине

22. Боје и лакови као извор загађења

 

Advertisements