Извори загађења животне средине

17. Топлота и бука као извор загађења животне средине

18. Кокс као извор загађења животне средине

19. Сумпорна и фосфорна киселина као извор загађења животне средине

16. Пољопривреда и прерада пољопривредних производа

12. Izvori zagađenja životne sredine

14. Rudnici

15. Металургија као извор загађења

20. Експлозиви као извор загађења животне средине

21. Минерална ђубрива као извор загађења животне срдине

22. Боје и лакови као извор загађења

 

Advertisements