Прерада и одлагање отпадних вода

Prvu lekciju: „Sekundarna prerada otpadnih voda“, nemam  u elektronskoj formi pa je nisam postavila, ostale su:

Оксидо-редукциони пр

Јонска измена

Membranski procesi

Osnovi bioloških postupaka

Parametri koji utiču na biološke postupke

Crveno označeni linkovi su pomoćni materijal za izradu maturskih radova, dobijeni  od PMF Novi Sad

04 Roncevic ww2014

Aktivni mulj+ww214

 

Advertisements