ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

Pitanja za kontrolnu vežbu 20. mart 2018.

10. Kompostiranje

11. SPALJIVANJE OTPADA NA IZVORU

12. Planiranje deponija

13. Prednosti i nedostaci sanitarnog deponovanja

14. Faktori koji utiču na izbor sanitarne deponije

15. Prateće pojave na deponiji

5. Rukovanje čvrstim otpadom na izvoru

6. Sortiranje i kladištenje čvrstog otpada

7. Metode sakupljanja čvrstog otpada

8. Prerada i odlaganje čvrstog otpada

9. Sakupljanje i transport čvrstog otpada

1. Definicija čvrstog otpada

2. Poreklo čvrstog otpada

3. Uzorkovanje i ispitivanje sastava čvrstog otpada

4. Fizičke, hemijske i biološke karakteristike čvrstog otpada

Advertisements